English

【哲学社会学院国际化示范基地学术讲座第31讲】Christos Kyriacou: Why Be Theoretically Rational? Against Instrumentalism

2021-11-10  点击:[]

讲座题目:Why Be Theoretically Rational? Against Instrumentalism

讲 人:[塞浦路斯] Christos Kyriacou

         塞浦路斯大学古典文学与哲学系讲师

         德国洪堡大学研究员

   间:20211116日(星期二18:00

讲座形式:腾讯会议

议 码:400 320 256

会议链接:https://meeting.tencent.com/dm/A6bASw5uKjuh

主办单位:吉林大学哲学社会学院

         吉林大学哲学基础理论研究中心

吉林大学哲学社会学院 保留网站所有权
地址:吉林省长春市前进大街2699号吉林大学哲学社会学院 邮编:130012