English

关于公布吉林大学第十一届学位评定分委员会(学科、学部)组成人员名单的通知

2019-06-01  点击:[]

关于公布吉林大学第十一届学位评定分委员会(学科、学部)组成人员名单的通知
2019年05月31日 17:59   研究生院

 

校内各有关单位:  

根据《吉林大学学位评定委员会章程》的有关规定,吉林大学第十一届学位评定分委员会(学科、学部)组成人员名单经2019年5月30日中共吉林大学第十四届委员会常委会第97次会议审定通过,现予以公布,具体名单见附件

 

 

                           

                                 

学位评定委员会办公室

                                             2019年5月31日

 

 

 

 

附件:吉林大学第十一届学位评定分委员会(学科、学部)组成人员名单

 吉林大学哲学社会学院 保留网站所有权
地址:吉林省长春市前进大街2699号吉林大学哲学社会学院 邮编:130012