English

关于公布2019年博士研究生招生资格审查结果的通知

2018-11-12  点击:[]

关于公布2019年博士研究生招生资格审查结果的通知

 

2018年11月09日 14:08   研究生院

各有关研究生培养单位:
   根据学校“关于开展2019年博士研究生招生资格审查工作的通知”,经个人申请,相关培养单位、学科学位评定分委员会审核,并经学校审查批准,现将2019年博士研究生招生资格审查通过人员名单予以公布。

                                             学位办公室
                                           2018年11月09日


附件:2019年博士研究生招生资格审查通过人员名单相关图片:


附件: 2019年博士研究生招生资格审查通过人员名单 .xls

吉林大学哲学社会学院 保留网站所有权
地质:吉林市长春市前进大街2699号吉林大学哲学社会学院 邮编:130012