English

2017年吉林大学哲学社会学院博士面试名单

2017-03-26  点击:[]

2017年吉林大学哲学社会学院博士面试名单如下(按姓名排序):

 

序号 考生编号 姓名 报考专业名称
1 101837110101119 方也融 科学技术哲学
2 101837110101117 李晨语 科学技术哲学
3 101837110101111 李虹岳 科学技术哲学
4 101837110101113 李诗慧 科学技术哲学
5 101837110101109 李雪玉 科学技术哲学
6 101837110101121 刘福 科学技术哲学
7 101837110101112 刘倩竹 科学技术哲学
8 101837110101116 佟玲 科学技术哲学
9 101837110101114 吴戈 科学技术哲学
10 101837110101108 吴晶 科学技术哲学
11 101837110101106 于博充 科学技术哲学
12 101837110101107 张健 科学技术哲学
13 101837110101110 朱宇宁 科学技术哲学
14 101837110101104 郜爽 伦理学
15 101837110101101 朱宏 伦理学
16 101837110101057 董键铭 马克思主义哲学
17 101837110101048 高杰 马克思主义哲学
18 101837110101077 高雪 马克思主义哲学
19 101837110101056 韩超 马克思主义哲学
20 101837110101066 郝志昌 马克思主义哲学
21 101837110101071 金永 马克思主义哲学
22 101837110101064 寇雪原 马克思主义哲学
23 101837110101050 李华 马克思主义哲学
24 101837110101054 李坤钰 马克思主义哲学
25 101837110101040 李薇薇 马克思主义哲学
26 101837110101072 刘茜 马克思主义哲学
27 101837110102174 鲁宇滴 马克思主义哲学
28 101837110101076 苗翠翠 马克思主义哲学
29 101837110101041 苗国新 马克思主义哲学
30 101837110101043 盛进洪 马克思主义哲学
31 101837110101060 束海波 马克思主义哲学
32 101837110101073 宋刚 马克思主义哲学
33 101837110101070 佟熙 马克思主义哲学
34 101837110101078 王雪 马克思主义哲学
35 101837110101039 徐国政 马克思主义哲学
36 101837110101055 于涵 马克思主义哲学
37 101837110101045 于凯轮 马克思主义哲学
38 101837110101058 张剑 马克思主义哲学
39 101837110101062 张心野 马克思主义哲学
40 101837110101047 赵国翔 马克思主义哲学
41 101837110101042 郑琳琳 马克思主义哲学
42 101837110101155 常成 社会保障
43 101837110101159 傅丹青 社会保障
44 101837110101156 和玎玎 社会保障
45 101837110101154 季大朋 社会保障
46 101837110101157 韦兵 社会保障
47 101837110101158 张春利 社会保障
48 101837110101125 陈冲 社会学
49 101837110101138 都俊竹 社会学
50 101837110101128 郭旭东 社会学
51 101837110102176 胡那苏图 社会学
52 101837110101140 刘凤文竹 社会学
53 101837110101130 马楠楠 社会学
54 101837110101126 秦振兴 社会学
55 101837110101127 尚艳春 社会学
56 101837110101129 孙枭雄 社会学
57 101837110101141 王佳珩 社会学
58 101837110101136 王文涛 社会学
59 101837110101131 肖赛玥 社会学
60 101837110101137 周建民 社会学
61 101837110101133 朱先平 社会学
62 101837110101135 庄琳 社会学
63 101837110101084 韩义刚 外国哲学
64 101837110101099 李倩 外国哲学
65 101837110101089 刘璇 外国哲学
66 101837110101097 罗翔 外国哲学
67 101837110101096 隋宇航 外国哲学
68 101837110101088 王佳祺 外国哲学
69 101837110101093 谢云天 外国哲学
70 101837110101087 徐汉南 外国哲学
71 101837110101094 张学佳 外国哲学
72 101837110101085 张兆 外国哲学
73 101837110101079 姜果均 中国哲学
74 101837110101082 焦玉 中国哲学
75 101837110101147 李嘉 ★体育社会学
76 101837110101145 马慧 ★体育社会学
77 101837110101148 裴晶晶 ★体育社会学
78 101837110101152 裴凯迪 ★体育社会学
79 101837110101151 徐兴 ★体育社会学

吉林大学哲学社会学院 保留网站所有权
地质:吉林市长春市前进大街2699号吉林大学哲学社会学院 邮编:130012