English

关于转发《关于召开“吉林省高校信息化课堂教学改革与质量提升研讨会”的通知》的通知

2019-03-04  点击:[]

各教学单位:

根据吉林省教育厅《关于召开“吉林省高校信息化课堂教学改革与质量提升研讨会”的通知》要求,我校“吉林省特色高水平专业首席负责人”,“国家级,省级精品在线开放课程负责人”需报名参会。

具体参会专业、课程名单及会议通知原文详见附件。

 

附件:

1. 吉林省特色高水平专业名单

2. 国家级、省级精品在线开放课程名单

3. 关于召开“吉林省高校信息化课堂教学改革与质量提升研讨会”的通知

 

 


                                   教务处

                                           2019年3月4日

吉林大学哲学社会学院 保留网站所有权
地址:吉林省长春市前进大街2699号吉林大学哲学社会学院 邮编:130012