English

关于公示2018年度吉林大学大学生创新创业训练计划优秀项目学术业绩奖学金名单的通知

2018-06-29  点击:[]

校内各教学单位:

   根据《吉林大学大学生创新实践成果奖励办法》(校教字【201640号),现将贾国超等447位同学的“2018年度吉林大学大学生创新创业训练计划优秀项目学术业绩奖学金名单”进行公示,共110个项目,标准为5000/项。公示期为629日至73日,共5日。

  公示期内如有异议,请具实名以书面形式向教务处实践教学科反映。公示期后,学校为公示无异议的学生发放学术业绩奖学金。

联系人:刘冬宇,电话:85166413,办公地点:鼎新楼A334室。附件:2018年度吉林大学大学生创新创业训练计划优秀项目学术业绩奖学金名单                                     教务处

                                  2018628
吉林大学哲学社会学院 保留网站所有权
地质:吉林市长春市前进大街2699号吉林大学哲学社会学院 邮编:130012