English

关于2018年元旦教学安排的通知

2017-12-25  点击:[]

校内各教学单位:

   根据校办《关于2018年元旦和寒假放假的通知》要求,现对学校2018年元旦本、专科学生教学安排通知如下:

   20181月1日(星期)元旦停课放假;2017年1230日(星期31日(星期日)照常上课

   请各教学单位将2018年元旦教学安排通知到相关教师和学生,以确保正常教学秩序。

                                                                                                   

                               2017年12月25日


吉林大学哲学社会学院 保留网站所有权
地质:吉林市长春市前进大街2699号吉林大学哲学社会学院 邮编:130012