English

关于印发《吉林大学推进学院内按专业类招生培养改革实施方案》和《吉林大学2018年本科招生专业目录》的通知

2017-12-05  点击:[]

校发[2017]459号

校内各单位:

《吉林大学推进学院内按专业类招生培养改革实施方案》和《吉林大学2018年本科招生专业目录》经2017年10月27日吉林大学第十八次校长办公会审议通过,现予以印发,请遵照执行。

 

附件:

1.吉林大学推进学院内按专业类招生培养改革实施方案

2.吉林大学2018年本科招生专业目录

 

                                      吉林大学

                                    2017年12月4日吉林大学哲学社会学院 保留网站所有权
地质:吉林市长春市前进大街2699号吉林大学哲学社会学院 邮编:130012