English

关于2017年元旦教学安排的通知

2016-12-27  点击:[]


校内各教学单位:

    根据校办《关于2017年元旦和寒假放假的通知》要求,现对学校2017年元旦本、专科学生教学安排通知如下:

    2017年1月1日(星期日)元旦停课放假;1月2日(星期一)上1月1日(星期日)的课。

    请各教学单位将2017年元旦教学安排通知到每一位相关的任课教师,以确保正常的教学秩序。

 

 

 

                                        教  务  处

                                        二〇一六年十二月二十六日

吉林大学哲学社会学院 保留网站所有权
地质:吉林市长春市前进大街2699号吉林大学哲学社会学院 邮编:130012