English

关于2020年端午节期间教学安排的通知

2020-06-17  点击:[]

校内各教学单位:

根据学校2020年端午节放假通知》要求,现将端午节期间本、专科学生教学安排通知如下:

1.6月25——27日端午节期间全校放假,不安排考试;

2.6月28日(星期日)正常上班,可安排考试;

3.请各教学单位将端午节期间的教学安排通知到相关任课教师和学生,确保正常教学秩序

   

                 教 务 处  
                2020616


吉林大学哲学社会学院 保留网站所有权
地址:吉林省长春市前进大街2699号吉林大学哲学社会学院 邮编:130012