English

高清海哲学思想讲坛(第3讲)

2017-09-20  点击:[]

主讲题目:高清海哲学研究中的几个问题

主讲人:王福生教授(吉林大学)

主持人:韩志伟教授(吉林大学)

评论人:焦明甲教授(长春大学)

                 元永浩教授(吉林大学)

讲座时间:2017923日(周六)900

讲座地点:吉林大学东荣大厦904

                      吉林大学哲学社会学院

          吉林大学哲学基础理论研究中心

          吉林大学高清海哲学思想研究中心

 

 

 

吉林大学哲学社会学院 保留网站所有权
地质:吉林市长春市前进大街2699号吉林大学哲学社会学院 邮编:130012