English

关于2017年核对和报销哲学-社会学高峰学科科研成果奖励经费的通知(第一批)

2017-11-03  点击:[]

各位老师:

   2017年科研成果奖励核定工作已基本结束,现将汇总表予以公示(见附件),请认真核对。如发现错误,请及时与学院研究生办公室联系。如无问题,请将报销票据按学校财务部门要求粘好(经费卡号:451170103016),并打印好投递单,在经办人处和每张票据上签字,在11月8日前交至学院研究生办公室。

   联系人:于海天

   联系电话:85168215

 

 

 

                                                          哲学社会学院

                                                          2017年11月3日 

吉林大学哲学社会学院 保留网站所有权
地址:吉林省长春市前进大街2699号吉林大学哲学社会学院 邮编:130012