English

关于学院教师中期考核初步结果公示的通知

2020-10-09  点击:[]

根据《吉林大学哲学社会学院教师考核实施细则》,经学院教师考核组考核,给出每位教师具体考核意见,并确定中期考核初步结果。中期考核初步结果经学院党政联席会议、学院党委会议审议通过,现予以公示。

   1、公示地点:学院行政办公室(东荣大厦A907

   2、公示期:20201010日至20201015

 3、公示期间教师可至学院行政办公室查阅考核结果。如有异议,可向学院教师考核组书面申请复核。

人:于海天

联系电话:85166074

办公地点:东荣大厦A907

 

 

 

                           哲学社会学院

                                                                 2020109

吉林大学哲学社会学院 保留网站所有权
地址:吉林省长春市前进大街2699号吉林大学哲学社会学院 邮编:130012