English

哲学与社会学学位评定分委员会

2016-11-07  点击:[]

哲学与社会学学位评定分委员会(副主席、委员按姓氏笔划排序)

 

      席:贺 

 

    副主席:田毅鹏   

 

      员:

 

           王晓峰     王跃新     田毅鹏            孙正聿

 

           孙利天     张连良     张金荣     李大强      

 

                  徐晓海     高申春     黄冬梅     董才生

 

      书:于海天

吉林大学哲学社会学院 保留网站所有权
地质:吉林市长春市前进大街2699号吉林大学哲学社会学院 邮编:130012