English

哲学社会学院学术委员会

2016-11-07  点击:[]

主任委员:

      孙利天

 

 

 

副主任委员:

贺来

 

 

 

  员:(共计12人)(按姓氏笔画排序)

     王跃新

田毅鹏

孙正聿

孙利天 

杨轶华

      

胡海波* 

姚大志 

 

黄冬梅

     葛鲁嘉 

董才生

 

 

 

 

 

吉林大学哲学社会学院 保留网站所有权
地质:吉林市长春市前进大街2699号吉林大学哲学社会学院 邮编:130012